BetingelserUdskriv sideSitemapNyheder
Kurser   ■   Sidst opdateret:    ■   Tænk stort - tænk HYTEK

Kurser og certificeringer
 

Her kan du læse mere om HYTEKs forskellige kurser. Du kan også downloade vores kursuskatalog (PDF) eller få overblik over kurserne i vores kursuskalender. Priserne på alle kurser, som afholdes i Danmark, er ekskl. moms. 


Produktionstekniske kurser
HYTEKs kursusprogram omfatter en lang række produktionstekniske kurser, hvoraf flere ikke udbydes andre steder i Danmark. Kurserne sammenkobler teori og praksis, så de ofte vanskelige processer bliver forståelige. Hertil kommer, at deltagerantallet er begrænset, så der er god tid til at instruere.

HYTEK lægger vægt på, at kurserne relaterer mest muligt til kursisternes dagligdag, så det indlærte hurtigt kan omsættes til praksis hjemme i virksomheden.

Klik her for at se de forskellige produktionstekniske kurser.

 
IPC-kurser
HYTEK er akkrediteret af den internationalt anerkendte standardiseringssammenslutning IPC til at certificere og recertificere efter deres standarder. På IPC-kurserne eksamineres deltagerne løbende. Når de opfylder kravene, udstedes et toårigt autoriseret IPC-certifikat.

IPC-certificeringerne er interessante for alle virksomheder, der har behov for - eller ønsker - at kunne dokumentere, at de opfylder specifikationerne og kravene i IPC.

Klik her for at se de forskellige IPC-kurser.


ESA-kurser
Som den eneste uddannelsesinstitution i Skandinavien er HYTEK akkrediteret af European Space Agency (ESA) til at certificere og recertificere medarbejdere, der arbejder med håndtering og kontrol af elektronik til rumfarts- og forsvarsindustrien.

Under kurserne eksamineres deltagerne løbende. Når det er dokumenteret, at færdighederne opfylder kravene, udstedes der et toårigt autoriseret ESA-certifikat.

Kursernes høje standard bevirker, at de ikke kun er interessante for virksomheder, der producerer til rumfartsindustrien. Mange andre elektronikvirksomheder anvender ESA-kurserne i deres bestræbelser på at styrke konkurrenceevnen. Certificeringerne kan ligeledes være med til at styrke ISO 9000-certificeringen i den enkelte virksomhed.

Klik her for at se de forskellige ESA-kurser.

 
Specialudviklede virksomhedskurser for elektronikindustrien
HYTEKs konsulenter udvikler ofte kurser, der er tilpasset til den enkelte virksomheds behov. Kursernes indhold sammensættes i tæt sparring med virksomheden og kan f.eks. tage udgangspunkt i indførelse af nye teknologier, opstart af nye produktioner eller etablering og dokumentation af ESD-programmer og øvrige programmer, der efterlever de europæiske standarder.

Kursernes længde og afviklingsform aftales individuelt. Kurserne kan både afholdes i virksomheden eller hos HYYEK.

Klik her for at læse mere om vores specialudviklede virksomhedskurser.
 
HYTEK®   ■   Sofievej 61   ■   DK-9000 Aalborg   ■   Telefonnr.: +45 9811 7003   ■   hytek@hytekaalborg.dk   ■   SE: 17041584   ■   EAN: 5798000562028